5/4/12

Τι θέλει να πει ο ποιητής;


Όταν ο νομοθέτης έχει πιει ένα ουισκάκι παραπάνω, ξεχνά και κανένα κόμμα και ένα ΦΕΚ μπορεί να εκδοθεί με ασάφεια. Προσοχή, η παρερμηνεία καραδοκεί! Πιπεράτο παράδειγμα αποτελεί μαργαριτάρι του Ν. 4030/2011 – ΦΕΚ 249Α/25.11.2011 περί του νέου τρόπου έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 περιγράφεται η έννοια του διαγράμματος δόμησης, της διαδόχου κατάστασης από το διάγραμμα κάλυψης… Για την απαιτούμενη κλίμακα του διαγράμματος αναλυτικά αναφέρεται:

4. Το διάγραμμα δόμησης υποβάλλεται σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 ή 1: 500, για κτίρια με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τ.μ.

Απλά υπέροχο, ανεπανάληπτο κι ακατάληπτο! Παραθέτω τις τέσσερις πιθανές ερμηνείες και σας καλώ να ψηφίσετε με θάρρος: Τι θέλει να πει ο ποιητής;

Α. δεν απαιτείται διάγραμμα δόμησης για κτίρια με συνολική επιφάνεια μικρότερη των 5.000 τ.μ.

Β. το διάγραμμα δόμησης υποβάλλεται κατ’ επιλογή του μελετητή σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 για κτίρια με συνολική επιφάνεια μικρότερη των 5.000 τ.μ. και σε 1:500 κτίρια με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τ.μ.

Γ. Για όλα τα κτίρια μπορεί να υποβληθεί διάγραμμα δόμησης σε οποιαδήποτε κλίμακα (δοκιμάστε και τις 1:10, 1:20 ή 1:1000 αν επιθυμείτε) αλλά απαραιτήτως για τα κτίρια με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τ.μ. οι απαιτούμενες κλίμακες είναι οι αναφερόμενες.

Δ. Κάντε ότι θέλετε κι επιτρέψτε εν τέλει στον ελεγκτή δόμησης να κάνει ασκήσεις πρεσβυωπίας! Να σας κάνει ερωτήσεις! Ας έρθουμε επιτέλους πιο κοντά!