4/12/11

Αυθαίρετα: μερικές ακόμη διευκρινίσεις - μέρος Θ'Είχα ανησυχήσει λιγάκι! Από την τελευταία ενημέρωση, το τελευταίο μέρος διευκρινίσεων μεσολάβησαν δέκα μέρες μέχρι σήμερα... Νέο τρισέλιδο ερωτο-απαντήσεων λοιπόν. Ιδού το:

Μέρος θ΄ 04.12.2011

Έχουν προηγηθεί:

Η Εγκύκλιος 13: Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 4014/2011 - ΦΕΚ 209 Α’ (νέες ρυθμίσεις για τα αυθαίρετα κτίσματα)

Και τα οκτώ προηγούμενα μέρη με τις ερωτοαπαντήσεις βρίσκονται συγκεντρωμένα στους παρακάτω συνδέσμους του ΥΠΕΚΑ:

Μέρος Α' - 29.9.2011,
Μέρος Β' - 20.10.2011,
Μέρος Γ' - 27.10.2011,
Μέρος Δ' - 06.11.2011,
Μέρος Ε’ – 10.11.2011
Μέρος ΣΤ' - 15.11.2011
Μέρος Ζ' - 18.11.2011
Μέρος Η' - 23.11.2011